Yael Naïm’s “Paris” with Hebrew, Romanized Hebrew, and English

ברחתי למקום אחר כל כך מהר הכי רחוק שרק הצלחתי ואני בפריז
Barachti lemakom acher kol kach maher hachi rachok sherak hitslachti veani bepariz
I ran to a different place so far / As far as I could / And I’m in Paris

האורות דולקים אפור ועננים אני שמחה וטוב לי אבל כל כך קר לי בפריז
Haorot dolkim afor veananim ani smecha vetov li aval kol kach kar li bepariz
The lights burn grey and clouds / I’m happy and feel good but I’m so cold / In Paris

מסתובבת סחור וסחור בסמטאות קסומות מכושפות בולעות אותי אני בפריז
Mistovevet schor uschor besimtaot ksumot mechushafot bol’ot oti ani bepariz
Turning round and round in enchanted spell bounded alleys swallow me / I’m in Paris

בניינים יפים אתם זקנים ואצילים כל כך אבל האם תחממו אותי בפריז
Binyanim yafim atem zkenim veatsilim kol kach aval haim techamemu oti bepariz
Beautiful buildings you’re old and so noble / But will you keep me warm / In Paris?

Loin de ma maison à Paris
Far from my home, in Paris

באתי עד לכאן להסתנוור קצת אשליה יפה שלי נסי לתפוס אותי אני בפריז
Bati ad lekan lehistanver ktsat ashlaya yafa sheli nasi litfos oti ani bepariz
I came here to get a bit blinded / Beautiful illusion of mine, try to catch me / I’m in Paris

שוב הולכת לאיבוד חלום עצוב אני כבר מפורסמת ושומעים עלי כאן בפריז
Shuv holechet leibud chalom atsuv ani kvar mefursemet veshom’im alay kan bepariz
Getting lost again / Sad dream. I’m famous already / And they know of me / Here in Paris

עכשיו הקול שלך לוחש לי מרחוק אני מתגעגע בואי תחזרי אלי כבר מפריז
Achshav hakol shelcha lochesh li merachok ani mitgaagea boi tachzeri elay kvar mipariz
Now your voice is whispering to me from afar / "I miss you, come back to me already from Paris.

אני אוהב אותך אני אוהב אותך אני אוהב אותך אני אוהב אותך ופריז
Ani ohev otach ani ohev otach ani ohev otach ani ohev otach vepariz
I love you, I love you, I love you, I love you and … And Paris"

Loin de mon amour à Paris
Far from my love, in Paris

אם כל כך טוב לי פה אז למה שוב אני בוכה ומשתגעת
Im kol kach tov li po az lama shuv ani bocha vemishtagaat
If it’s so good for me here then why am I crying again?

Oui je suis si heureuse alors pourquoi la nuit je pleure?
Yes, I am so happy, so why am I crying at night?

מתגעגעת בפריז
Mitgaagaat bepariz
Longing in Paris

שמש מאירה אותי מהחלון ועוד מעט ארגיש כבר את החום
Shemesh meira oti mehachalon veod meat argish kvar et hachom
Sun awakes me from the window and soon I’ll feel the warmth

המטוס נוחת ואין כבר עננים האושר מחלחל שוב לתוכי שלום פריז
Hamatos nochet veeyn kvar ananim haosher mechalchel shuv letochi shalom pariz
The plane is landing and there are no clouds / Happiness percolates into me again / Goodbye Paris

Sweet Potatoes and Lentils

So, here’s a recipe that appears to’ve originated with Alicia “Alisha” Silverstone. I found Silverstone’s original recipe and it did not include kale. Big mistake! However, in her recipe, she uses broth for precooking the onions instead of sautéing them. Might be good if you want to make it even less fatty. (I used a mixture of olive oil and vegetable oil myself.)

Also, I would recommend slow-cooking some lentils beforehand, especially if you’re like me and you don’t like to babysit legumes and don’t want to worry about the sodium or .

After consuming only seven large bowls of this, I was able to race the fastest animal, walk along the longest path, and hold the hottest substance. I also wrote this great new song: “I’m strong as a quail ‘cause I eats me [sic] kale.”

INGREDIENTS
2 Tbsp safflower oil
1 medium onion, diced
2 small tomatoes, diced
1 tsp fresh ginger, minced
1 1/2 tsp. turmeric
1 tsp. cumin
1 tsp. ground coriander
1/2 tsp. cinnamon
1/8 tsp. cayenne pepper
Pinch of sea salt
2-3 medium sweet potatoes, peeled and cut into 3/4-inch cubes
7 cups vegetable broth
1 cup brown lentils
1 cup baby spinach or kale

INSTRUCTIONS

  1. In a large pot, heat oil over medium heat and saute onion for about 2 minutes, until soft.
  2. Stir in tomatoes and ginger, cooking an addition 3 minutes.
  3. Stir in turmeric, cumin, coriander, cinnamon, cayenne and salt and cook for 2 minutes, tasting to make sure its to your liking.
  4. Add the sweet potatoes, broth and lentils.
  5. Bring soup to a boil then reduce heat and cover, allowing to simmer for about 30 minutes.
  6. Add spinach (or kale) and simmer for an additional 10 minutes.
A recent study shows that canned food doesn’t lead to increased BPA in the blood:

TEEGUARDEN: So for bisphenol-A, for example, you may be exposed to relatively large amounts in the diet. But what matters most, is how much of the bioactive form actually reaches your blood and your tissues.

HAMIILTON: Teeguarden studied 20 men and women who spent a day on a diet loaded with BPA, from canned foods and juice in plastic containers. He wanted to know whether there is a lot of bioactive BPA in the blood of people who ingest large amounts of the chemical.

TEEGUARDEN: What we found was, no, there is not. At least if it is, it’s present in amounts that are below our limit of detection, which in this case was point three parts per billion.

HAMIILTON: Some studies that have found much, much higher levels of BPA in the blood. And that’s really surprising, Teeguarden says. The reason is that to get levels that high from food, a person would have to ingest hundreds or thousands of times more BPA than the typical American gets in their diet.

TEEGUARDEN: So the question is: Where did that bioactive bisphenol-A come from?

HAMIILTON: Teeguarden says one very real possibility is that it got into the blood accidentally after samples were drawn.

Metacommunication and Rio Salado College

If you end up taking COM100 at Rio Salado with Laura Helminski, I have some advice for you: don’t. Take a different class with a different professor at a different school.

OK, so you just want to get it over with. Hopefully, this will help a bit.

You see, in order to save you money, Rio is using an old version of Communication: Principles for a Lifetime. Bizarrely, somebody decided to randomly insert some material from a different textbook into this bastardized one.

The information on metacommunication appears on page 18 of my Rio textbook. Of course, the folks at Rio couldn’t be bothered to add an entry to this in the Frankenbook’s index. I hope this helps someone out there.

Here are the pages in question from the actual source: metacommunication.